Friday, 30 October 2020

sawach bharat logo

Admitted  trainees list session 2016-17

SR NO.NameFather's NameDOBMale/ FemaleCategory
1  ABHISHESH SINGH  SURINDER SINGH  17/06/97  M  GEN-IRDP
2 AKARAM  SUSHIL KUMAR  02/05/97  SC 
3 AMAN CHOUDHARY  SUKH DEV  07/09/99  OBC 
4 AMIT KUMAR  TARA CHAND  12/10/97  SC 
5 ANKIT KUMAR  KARNAIL SINGH  05/06/96  SC 
6 ASHISH THAKUR  BALI RAJ  04/03/97  GEN 
7 DUSHANT KUMAR  RANJEET SINGH  05/04/99  OBC 
8 HAPPY RANA  SHER SINGH  23/08/96  GEN IRDP 
9 KULJEET SINGH  NASEEB SINGH  08/04/98  SC 
10 NARENDER SINGH  RAJ KUMAR  07/02/96  M SC 
11  PANKAJ KUMAR  RAM KUMAR  15/03/98  SC IRDP
12 MANISH KUMAR  MUNSHI RAM  11/08/97  SC 
13 ROHIT KUMAR  MADAN LAL  03/09/98  SC 
14 SAHIL CHOUDHARY  HARVINDER SINGH  17/01/2001  OBC 
15 SARAIN SINGH  SAVINDER SINGH  11/11/94  OBC 
16 SUNIL  MADAN LAL  16/12/97  GEN IRDP 
17 VINOD KUMAR  TARESM LAL  16/06/97  SC 
18 VISHAL  BIRBAL  15/02/99  SC 
19 VISHAL KUMAR  SUKHDEV SINGH  14/09/99  M GEN 
20  RAJAT KUMAR  NARESH KUMAR  03/09/98 OBC 
21 SAHIL   RAJ KUMAR 09/08/98   OBC